שיווק עורכי דין – 3 מרכיבי ההצלחה

שיווק עורכי דין - 3 מרכיבי ההצלחה

 שיווק עורכי דין הוא ניהול תהליכי מכירת שירותים משפטיים על בסיס ניתוח אסטרטגי של השוק, שימוש בכלי קידום, פרסום ויחסי ציבור.

בואו נפרק את הכול לרכיבים:

כאשר אנו מדברים על חשיבות התדמית של עורך הדין, כלומר, על המותג האישי המעוצב שלו, שניתן לזיהוי ויוצר רושם, אנו דברים על תהליך שיווקי – יחסי ציבור. זוהי טכנולוגיה שיווקית של יצירת רושם וגיבוש דעת הקהל על המותג, האישיות והארגון, כלומר על עורך הדין ומשרדו. פרסום, שבאמצעותו מועבר המידע אודות התדמית של עורך הדין, הוא כלי ומרכיב שיווקי שמטרתו היא להפיץ מידע אודות האובייקט המפורסם כדי למשוך אליו תשומת לב מירבית. אם ניכנס לעובי הקורה, נגלה שיחסי הציבור והפרסום למרות השוני בינם, בעלי דמיון אחד גדול – שני התחומים / הטכנולוגיות הללו נכללים במושג השיווק.
למרות היעדים הכלליים של השיווק, הכולל את המרכיבים לעיל, יש הבדל בכיוונים שלהם, היעד בפרסום הוא בעיקר כלכלי וביחסי ציבור – חברתי. כלומר, המשימה העיקרית של פרסום היא למכור, לעומת זאת, יחסי הציבור אמורים ליצור דעת קהל חיובית סביב עורך הדין, אשר תבוא לידי ביטוי בגידול שיעור מכירות שירותיו. 

מטרה

לגרום לכך שהלקוחות הפוטנציאליים ייהפכו ללקוחות לוילים ויסמכו על עורך הדין, ולכן, למרות ההבדלים בין פרסום לבין יחסי ציבור, מעשית, זהו אותו הדבר. כעת כשהבנו מהו ההבדל בין יחסי ציבור לפרסום נגדיר את הדמיון והשוני בינם לבין שיווק.

קהל יעד

כשאנחנו מדברים על הגדרת קהל היעד בתהליך השיווק, לעומת קהל היעד בתהליך של יחסי הציבור, אנו מדברים על קהל יעד יותר מצומצם המתחבר לתחום הספיציפי בו עוסק עורך הדין. אם זאת, טכנולוגיית יחסי ציבור לא פועלת באופן מוגבל, יש לה מגוון רחב יותר של משימות, ובהתאם לכך, קהל היעד תמיד הרבה יותר רחב. לכן, תוך יצירה ושידור התדמית, מתרחב תחום השפעתו של עורך הדין. 

הערכת התוצאות

יחסי הציבור והשיווק שונים זה מזה במבחן התוצאה. בחינת התוצאה של תהליך השיווק פשוטה למדי. שיווק מצליח מגדיל את המכירות בזמן אמת, הודות לאסטרטגיית שיווק שבנויה היטב ובזכות הפרסום. עם זאת, כשמדברים על יחסי ציבור, קשה להעריך את התוצאה, מכיוון שמדובר בתהליך לטווח ארוך אשר קשור ככל הנראה לערכי הלקוח מאשר לאינדיקטורים כלכליים, ותהליך זה מכוון לעתיד.

פוקוס

הכללים החדשים של שיווק ופרסום מכתיבים את התנאים החדשים, שלפני כמה שנים היו שונים לחלוטין. שיווק ופרסום, לעומת יחסי ציבור, מתמקדים בעיקר בתועלות כלכליות, כלומר, בהגדלת הרווחים. מבחינת יחסי הציבור, התועלת הכלכלית של משרד עורכי הדין נמצאת במקום השני, היא מתמקדת במערכות יחסים עם אנשים והקשרים עמם, זה שונה, אך יחד עם זאת, כחלק מהשיווק, הם יוצרים מערכות יחסים אמינות ארוכות טווח המבוססות על ערכי הלקוח. זה בא לידי ביטוי בפרקטיקה של עורך הדין, הבאת אמון נוסף, וכתוצאה מכך, הגדלת הרווח של משרד עורכי הדין.

הדדיות

אם נדבר על מה שמאחד את שלושת המושגים הללו, שיווק, יחסי ציבור ופרסום. נגלה ששלושתם שואפים ליצור את ההבנה ההדדית הטובה ביותר בין עורך הדין ללקוחותיו. כל שלושת הכלים הללו דואגים לעורך הדין והלקוחות בהתבסס על עמדת Win Win.